2007 07 29 Piligrimystės diena į Kryžių kalną

Liepos 29 dieną, sekmadienį, Kryžių kalne vyks tradiciniai šios garsios piligrimystės vietos Kryžių kalno atlaidai. Kaip ir kiekvienais metais 11 valandą visi kviečiami piligriminei maldingai eisenai nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. 14 valandą - Susitaikinimo sakramento šventimas, o 15 valandą - Šv. Mišios. Šv. Mišiose dalyvauja Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen ir Lietuvos vyskupai, gieda Lietuvos kariuomenės Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“
Visi kviečiami gausiai dalyvauti!
Juozas Dapšauskas

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Advento palinkejimas

DM info: Angelų sargų žaidimas