Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Spalio, 2011

2011 11 18 Jaunimo vakaras per Aušros Vartų atlaidus

Šiais metais per Aušros vartų atlaidus lapkričio 18 d.19:00 -7:30 jaunimo vakaras praturtintas žinomo dainininko Paddy Kelly gyvenimo liudijimu bei koncertu – maldos vigilija. Šis dainininkas labiausiai atpažįstamas kaip THE KELLY FAMILY narys bei pagrindinis solistas, savo talentą naudojantis kaip įrankį skelbti Gerajai Naujienai. Paddy Kelly Kelly ir grupės apsilankymas Lietuvoje yra pasaulinio turo, pavadinto EUROROS...ARIUM, dalisPaddy Kelly pasirodymo vakaras tęsis Adoracija bei susitaikymo pamaldomis (kunigai klausys išpažinčių arba lauks tiesiog pasikalbėti norinčio jaunimo). Budėsime su Viešpačiu iki ryto ir vigiliją baigsime ankstyvu šv. Mišių šventimu. Programa: 19.00 val. Šv. Mišios jaunimui šv. Teresės bažnyčioje (Aušros Vartų g. 14) Po šv. Mišių -Paddy Kelly gyvenimo liudijimas su keletu giesmių. ~21.00 val. Šviesos procesija iš šv. Teresės bažnyčios į šv. Jonų bažnyčią. ~22.00 val Paddy Kelly ir grupės koncertas – vigilija. Po koncerto vyks Adoracija, Susitaikymo pamaldo

DM info: šiandienos susirinkimas

Laba, šiandien pas mus susirinkimas - malda už artėjančią mokyklos sesiją ir už joje tarnaujančiuosius. Malda prasides 19:07, prašau nevėluokite. Palaimintos dienos! Leona

Išlaisvinimo malda ir J.Mariakumar rekolekcijų įrašai

Vaizdas
Tikėjimo atnaujinimo ir vidinio išgydymo rekolekcijos su t. James Mariakumar, vykusios 2011 m. spalio 3-7 d. Vilniaus šv. apašt. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje. Dėl techninių kliučių svetainėje http://www.dominikonai.org/ negalime patalpinti rekolekcijų mokymų, tačiau juos galima įsigyti bažnyčios zakristijoje sekmadieniais po kiekvienų šv. Mišių. Arba galite kreiptis telefonu 861812772 į br. Vladimirs OP. Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraštis visoje Lietuvoje: http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=3099 Išlaisvinimo malda (I ir II dalys):

2011 10 09 A. Giniočio labdaros koncertas

Vaizdas

Nori skelbti Jėzų kristų?

Vaizdas

2011 10 3-7 Penkių vakarų rekolekcijos

Vaizdas

DM info: Šiandienos susirinkimas

Laba, primenu, kad Jokūbo bažnyčioje šią savaitę vakarais vyksta tikėjimo atnaujinimo ir vidinio išgydymo rekolekcijos - taigi, susirinkimo metu jose ir būsime. Rekolekcijų vakaras prasideda 18 val. šv. Mišiomis. Planuotas Tomo ir Mildos vestuvių šventimas įvyks spalio 18 d., nuo 19 val. Iki pasimatymo Leona