Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2010

2010 04 27 Kviečiame į šlovinimo maldos vakarą

Vaizdas

DM info: Kovo 30 d. susitikimas

Laba, Patikslinu dėl kovo 30 d. susirinikimo - pas mus svečiuosis Gabrielius Lukošius, Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius - kai br. Pijus išgirdo, iš karto pakomentavo - "O! Toks garsus pamokslininkas!". Kai kurie jau jį yra sutikę ir neseniai girdėję jo mokymą Alfa kurso savaitgalyje Ignalinoje ir buvo nustebinti jėgos, su kuria jis skelbia Evangeliją ir perkeisti Šventosios Dvasios. Tema, kuria kalbės pastorius kaip jau supratote bus apie Šventąją Dvasią ir jos veikimą mūsų gyvenime. Susirinkimas kaip visada nuo 19 val. Iki greit, Leona

2010 03 12-14 Gavėnios rekolekcijos jaunimui

Vaizdas
Bernardinų jaunimo centras K V I E Č I A Jaunimą nuo 16 iki 30 metų dalyvauti Gavėnios rekolekcijose , kurios vyks kovo 12-14 dienomis, Trinapolio rekolekcijų namuose. Vedėjas br. kun. Alvydas Virbalis OFM. Tema: „Jėzus kaip Dievas ir žmogus mūsų gyvenimuose“. Rekolekcijų dalyvio mokestis 50,00 litų (mokėsite tik už apgyvendinimą, maisto išlaidas dengs VšĮ “Bernardinų jaunimo centras“ iš pinigų, kuriuos pernai metais skyrė žmonės, pervesdami 2 proc. Bernardinų jaunimo centrui). Registruotis pas Danguolę tel. 8 659 40638 arba el. paštu: bjc@jaupra.lt

DM info: svarbiausios DM planų datos

Rudens rekolekcijos - Pavasario rekolekcijos - Vasaros stovykla - P.S. Sąrašas nuolatos atnaujinamas. --- -

2010 03 06 Šv. Kazimiero šventė jaunimui Vilniuje

Vaizdas