Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2015

DM info: Šio antradienio susirinkimas (11.17)

Garbė Jėzui Kristui, šį antradienį skaitysime ir klausysimės Dievo Žodžio, ką Jis mums visiems ir kiekvienam asmeniškai kalba čia ir dabar. Kviečiu atsinešti savo Šventuosius Raštus arba Magnificatą, melsimės lectio divina.  :) Su Dievu! Mergele Marija, Gailestingumo Motina, melski už mus. Linkėjimai Dovilė