Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2008

2008 09 06-15 Švč. M. Marijos apsireiškimo šventė Šiluvoje

Vaizdas
Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. jubiliejaus šventimo Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 d. (ir rugpjūčio 31 d.) programa: http://www.siluva.lt/index.php?id=126

2008 09 05-07 Piligriminis žygis Kryžių kalnas - Šiluva

PILIGRIMINIS ŽYGIS PĖSČIOMIS: KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA 2008-09-05/06/07 Baigiasi vasara - atostogų, stovyklų, piligriminių kelionių laikas. Visus šiuos įspūdžius apvainikuos šeštasis jaunimo piligriminis žygis pėsčiomis: Kryžių kalnas - Šiluva, kuris vyks rugsėjo 5-7 dienomis. Kiekvienais metais augantis dalyvių skaičiumi žygis šiais metais tikisi suburti per 1000 atkaklių dalyvių. Apie tai informaciją ir trumpą praėjusių metų žygio filmo „Tikėjimo ir vilties kelias“ ištrauką galite rasti internetiniuose vartuose www.tikiu.lt Žygį veda pats Šiaulių vyskupas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras Eugenijus Bartulis. Žygio metu skamba giesmės, dainos, vakarais scenoje organizuojama meninė programa, grupių prisistatymai. Piligrimystėje dalyvauja jaunieji šauliai, skautai, ateitininkai, pranciškoniškasis jaunimas, vienuoliai ir vienuolės, vyskupijų jaunimo centrų ir parapijų jaunimas, Lietuvos kariai ir kiti. Iš visos Lietuvos: Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Panevėžio, Klaipėdos ir ki

2008 08 14 Maldos akcija:)

Sveiki, turiu vieną skelbimą:) šį ketvirtadienį, 08.14, 19 val. Gailestingumo šventovėje bus aukojamos šv.Mišios už kariaujančią Gruziją. Taigi, jei atrastumėte laiko - užbėkit - melsimės, kad Dievas stiprintų žmonių troškimą ir ryžtą laisvai gyventi savo žemėje. Ir už taiką pasaulyje... Nors Dievas mums dar neprašius viską žino... Po Mišių bus naktinė adoracija. Palaiminimų lietaus++ živi

2008 08 26 Atviras susirinkimas

Vaizdas
KVIEČIAME Į ATVIRĄ SUSITIKIMĄ TEMA ANGELAI: MITAS AR AKTUALI TIKROVĖ? SUSITIKIMAS SU KNYGŲ „ANGELAI“ (analizuojančios žmonių, susidūrusių su angelais, liudijimus) IR „STEBUKLAI“ (pasakojančios apie stebuklingą Dievo veikimą įvairiose situacijose), AUTORIAIS HOPE ir GEOFF PRICE Susitikimas vyks: Rugpjūčio 26 d., 19 val. šv. Apašt. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios studijoje (įėjimas per kiemo pusę, nuo Lukiškių aikštės) Apie kalbėtojus. Pagal išsilavinimą, Hope yra medicinos sesuo, Geoff‘as – agronomas. Ketverius metus jie kaip misionieriai dirbo Afrikoje plėtodami žemdirbystę bei miškininkystę. Grįžęs iš misijų, Geoff‘as studijavo teologiją ir vėliau buvo įšventintas Anglijos Bažnyčios (anglikonų) kunigu bei dirbo įvairiose šalies parapijose. Hope išgirdo Viešpaties kvietimą parašyti knygą apie angelus, ką ji, surinkus šimtus liudijimų iš žmonių, patyrusių susitikimą su Dievo angelais, ir padarė. Vėliau ji kartu su Geoff‘u parašė ir knygą „Stebuklai“, kurioje aptarė daugybę stebuklingo Die

2008 08 17 Maldos vakaras

Vaizdas
KVIEČIAME į maldos vakarą „Įeikime per vartus“ Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis guldau savo gyvybę. iš Evangelijos pagal Joną (Jn 10, 9. 11. 14-15) Rugpjūčio 17 d. 19 val. (po 18 val. Šv. Mišių) šv. Apašt. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 10 - prie Lukiškių aikštės - Vilnius) Vakaro programoje numatoma: mokymas, šlovinimas, adoracija, išpažintis, užtarimo malda.