2007 01 29-02 04 t. Floriono misija

Susitikimai su Švč. Sakramento adoracijos pamokslininku kun. Floriono Racine
2007 m. sausio 29- vasario 4 d. Lietuvoje vėl lankysis kun. Florian Racine. Pamokslaudamas apie Švč. Sakramento adoracijos svarbą, jis kviečia žmones dovanoti Viešpačiui bent vieną valandą per savaitę, įsipareigojant tą valandą pasilikti su Eucharistiniu Jėzumi.
T. Floriono Racine susitikimai-pokalbiai Vilniuje:
sausio 29 d., pirmadienį
17.30 val. Šv. Mišios šv. Jonų bažnyčioje (įėjimas iš šv. Jono gatvės)
18.15 val. Paskaita „Kas yra adoracija ir kam ji mums?“
19.30 val. Šv. Sakramento adoracijos valanda
sausio 30 d., antradienį
18.30 val. Šv. Mišios Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27)
19.15 val. Paskaita-susitikimas su jaunimu apie nuolatinės adoracijos svarbą „Mes atėjome Jo pagarbinti“ (brolių joanitų vienuolyne, Antakalnio g. 27)
Šv. Sakramento adoracijos valandėlė
vasario 3 d., šeštadienį
18.30 val. Švč. Sakramento adoracijos vakaras, liudijimai
vasario 4 d., sekmadienį – Švč. Sakramento adoracijos diena Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27)
10 val. Paskaita „Jei pasiliksite manyje, jūs duosite gausių vaisių“ (Jn 15, 7-8)
11.30 val. Šv. Mišios
T.Floriono liudijimas

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Advento palinkejimas

DM info: Angelų sargų žaidimas