2006 03 20 Vilniaus istorijos vakarai

Vilniaus miesto rotušė, LietuVių etninės globos taryba, Vilniaus pedagoginis uniVersitetas
2006 m. kovo 20 d. 17,30 val.

VILNIAUS MIESTO ISTORIJOS VAKARAI
tradiCinės Vilniaus šVentės (XVii–XX a.)

pranešėjas prof. dr. Libertas KlimKa
renginio vedėjas doc. dr. AiVas RagausKas

Didžioji g. 31

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Advento palinkejimas

DM info: Angelų sargų žaidimas

Kvietimas į gimtadienį